Vrijzinnig humanisme

Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid:

  • Het is een visie en houding waarin de mens zelfstandig zin geeft aan zijn bestaan, er zelf over beschikt. Vanuit het mens-zijn, hier en nu. Een vrijzinnig humanist bepaalt zelf wat zin- en waardevol is in zijn leven.
  • De vrijheid en zelfbeschikking van de ene mag natuurlijk die van de ander niet beperken. Ook dat is humanistisch.
  • Vrij van dogma’s en met een kritische, onderzoekende geest, zoekt een vrijzinnig humanist zelf naar waarheid, oriëntatie en zin. Vrijzinnig humanisten doen aan vrij onderzoek: niet alles zomaar geloven, maar zelf dingen onderzoeken en een mening vormen.
  • Openheid, vrijdenken, gelijkwaardigheid, verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit vormen de basis van de humanistische moraal.

Wil je weten of jij zelf ook een vrijzinnig humanist bent, doe dan de test: “Ben ik een vrijzinnig humanist?”.

Vrijzinnig humanistische waarden komen aan bod in de lessen Niet-Confessionele Zedenleer. Vrijzinnig Limburg verenigt alle vrijzinnige diensten en verenigingen in Limburg en maakt deel uit van de overkoepelende organisatie deMens.nu. DeMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. De Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD) zorgt voor het financiële luik.

 

Wat is vrijzinnig humanisme?
En wat vind jij belangrijk in vrijzinnig humanisme?

59673_667401513317437_1556309666_n