Levenseinde

Informatie

De dood bespreken maakt het leven soms draaglijker. Rond het levenseinde is er de laatste jaren wettelijk veel veranderd. Een vrijzinnig humanistisch consulent kan je meer informatie geven over:

  • de wilsverklaring euthanasie
  • de negatieve wilsverklaring
  • patiëntenrechten
  • orgaandonatie
  • je lichaam schenken aan de wetenschap

Afscheidsplechtigheid

We worden allen vroeg of laat met het overlijden geconfronteerd. Dit afscheid kan op een mooie en plechtige manier omkaderd worden.

Luisterend oor

Als je een dierbare verliest, verandert je leven. Je wordt overmand door verdriet en kan het roer kwijt zijn. In een huisvandeMens kan je terecht voor een warm en vertrouwelijk gesprek waarbij je gevoelens een plaats krijgen. Een vrijzinnig humanistisch consulent biedt een luisterend oor.