Vrijzinnig humanisme

Vrijzinnig Limburg is er voor jou

DeMens.nu in Limburg, dat is ‘Vrijzinnig Limburg’, een bont allegaartje van heel veel verschillende mensen, ontmoetingscentra, verenigingen, huizenvandeMens… die allemaal ‘vrijzinnig humanistisch’ zijn.

Jij bent zeer welkom op een van de vele activiteiten. Maar voel je ook vrij om daarbuiten eens binnen te lopen in een vrijzinnig ontmoetingscentrum of huisvandeMens.

Er is immers interessante vrijzinnig humanistische dienstverlening voorhanden waarop iedereen beroep kan doen. Zo kan je in een huisvandeMens terecht voor een goed gesprek als je het moeilijk hebt, voor informatie over allerhande thema’s zoals het levenseinde, of voor een persoonlijke plechtigheid op een belangrijk moment in het leven (huwelijk, geboorte, afscheid…) .

Ook bij jou in de buurt zijn leerkrachten zedenleer actief om elk jaar opnieuw een lentefeest en feest vrijzinnige jeugd op poten te zetten. Een huisvandeMens of ontmoetingscentrum kan je de contactgegevens bezorgen van alle vrijzinnige verenigingen in je regio, die je ongetwijfeld graag een keer ontmoeten.