Vrijzinnig humanisme

Instelling Morele Dienstverlening

Op 21 juni 2002 werd de wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen afgekondigd (BS 22 oktober 2002).

Elke Instelling wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven verkozen leden en evenveel verkozen plaatsvervangers.

Op 14 maart 2015 werden nieuwe bestuurders en hun plaatsvervangers verkozen. 

De nieuwe raad is als volgt samengesteld:

 

Kindermans Guy – voorzitter

Van Russelt Gaetan – secretaris

Sturbois Marie Laure – raadslid

Blonden Laurent – raadslid

Denys Hans – raadslid

Juvyns Gilbert – raadslid