Professionelen

Deze wereld wil ik erven ComingWorldRememberMe

De herdenking van WOI, een generatie jongeren die naar Syrië trekt, aanslagen die dichter bij huis komen… Onze jongeren worden tegenwoordig met heel wat geweld en onzekerheden geconfronteerd.

Hoe daar mee om te gaan? Hoe dit een plaats te geven? Hoe te weten op welke manier we ons nog kunnen engageren? En voor wat?

Wij willen Limburgse jongeren en leerkrachten uit het secundair onderwijs uitdagen om de confrontatie aan te gaan. De confrontatie met het verleden, met hun generatie, met de toekomst.

Hiervoor hebben een project uitgewerkt dat we ophangen aan de kapstok ComingWorldRememberMe.

Meer info op onze blog.