Professionelen

Artsen en andere hulpverleners

Uw patiënten wensen medisch advies, maar zitten ongetwijfeld ook regelmatig met vragen over het levenseinde. In het huisvandeMens kan iedereen gratis terecht met dergelijke vragen. Wij bieden onder andere informatie over euthanasie en patiëntenrechten, maar helpen ook bij het opstellen van een wilsverklaring inzake euthanasie en een negatieve wilsverklaring.

Onze vrijzinnig humanistisch consulenten hebben dan ook allemaal een opleiding gevolgd bij het LevensEinde InformatieForum (LEIF), dat overigens ook opleidingen organiseert voor artsen en andere hulpverleners. Voor meer info over dit thema kan je terecht op de website van het LEIF. De LEIF-draad, een handleiding voor artsen, kan je aanvragen via het LEIFartsen-secretariaat (tel. 02 456 82 15). De algemene infobrochure, het LEIFblad, vind je hier.

Neem gerust contact op met een huisvandeMens in je buurt.  Je kan eveneens bij ons terecht voor lezingen over dit thema.