Luisterend oor

Leger

De moreel consulenten bij de Krijgsmacht, die tot de niet-confessionele Gemeenschap van België behoren, bieden een luisterend oor aan de militairen en het burgerlijk personeel van het Ministerie van Landsverdediging. Ook op missie staat er altijd een moreel consulent ter beschikking van de troepen. Het reservekader en familieleden (tot en met de tweede graad) kunnen eveneens een beroep doen op deze dienstverlening. Zo organiseren wij bijvoorbeeld blije plechtigheden en afscheidsplechtigheden op vraag van de families van mensen in het leger.