Levenseinde

Euthanasie en wilsverklaringen

Meer en meer mensen staan stil bij het levenseinde. Je kan je eigen leven leiden, zonder lange ij. Jij bepaalt zelf wat je wilt, maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend. Je kan steeds bij een vrijzinnig humanistisch consulent terecht voor meer informatie en verhelderende uitleg over Euthanasie en wilsverklaringen.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor zieken die geen hoop meer hebben op genezing. Bij hen komt de kwaliteit van leven en sterven centraal te staan, zowel op lichamelijk, psychologisch, sociaal als spiritueel vlak. Naast informatie over thuiszorg, palliatief verlof, palliatief forfait en andere voorzieningen voor de (omgeving van de) patiënt, kan je bij een vrijzinnig humanistisch consulent ook gewoon terecht met al je twijfels, angsten en vragen. De consulent biedt je een luisterend oor en probeert samen met jou te zoeken naar antwoorden en een manier om met het naderende levenseinde om te gaan. Na het overlijden is de consulent er ook voor de nabestaanden, zowel bij de afscheidsplechtigheid als in het verdere rouwproces.

Euthanasie / wilsverklaring

Sinds 2002 is euthanasie in ons land wettelijk mogelijk. Een bewuste patiënt kan een schriftelijk verzoek tot euthanasie formuleren. Het is ook mogelijk op voorhand een wilsverklaring op te stellen voor het geval je later in een onomkeerbare coma terechtkomt. Deze wilsverklaring is vijf jaar geldig en wordt door twee getuigen ondertekend. Eventueel brengt een vertrouwenspersoon de arts op de hoogte van de vraag naar euthanasie. Wil je meer info of hulp bij het opstellen van een wilsverklaring? Een vrijzinnig humanistisch consulent staat voor je klaar.

Rechten van de patiënt

  • Als patiënt moet je steeds toestemming geven voor elke medische behandeling. Het is eveneens mogelijk om medische behandelingen te weigeren of stop te zetten. Deze wensen kan je op papier zetten in een voorafgaande negatieve wilsverklaring. Zo weet je zeker dat ze opgevolgd worden als je later niet meer in staat bent om je wil te uiten.
  • Daarnaast heb je het recht om een vertrouwenspersoon aan te duiden, die je bijstaat bij het krijgen van (soms confronterende) medische informatie.
  • Ook mag je een vertegenwoordiger aanstellen die in jouw plaats optreedt wanneer je zelf geen beslissingen kan nemen.

Gemeentelijke registratie

Wil je je organen doneren na je overlijden of juist niet? Word je liever begraven of gecremeerd en wat moet er met je as gebeuren? En welke levensbeschouwelijke plechtigheid wens je? Op de gemeente kan je deze zaken laten vastleggen. Je kan er ook je wilsverklaring betreffende euthanasie laten registreren. In een huisvandeMens kan je terecht met al je vragen over deze procedures.

In een huisvandeMens kan je terecht voor een woordje uitleg en hulp bij het invullen van de wilsverklaringen.

LEIF

Voor vrijzinnig humanisten is het persoonlijk zelfbeschikkingsrecht een basiswaarde. Dit houdt niet alleen in dat iedereen recht heeft op een waardig leven, maar ook op een waardig sterven. Dat dit niet altijd gemakkelijk of evident is, was voor een aantal vrijzinnige individuen en verenigingen aanleiding om mee op nationaal niveau de oprichting van het Levenseinde Informatie Forum, kortweg LEIF, te ondersteunen.

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Onder impuls van IMD Limburg – samen met de Limburgse huizenvandeMens, de socialistische mutualiteit De Voorzorg en de Liberale mutualiteit – werden de schouders gezet onder het project van de oprichting van LEIF Limburg: drie telefonische contactpunten. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek waar samen met de LEIF consulent antwoorden worden gezocht op de vragen die je hebt rond het levenseinde.

Door het geven van correcte informatie willen we de mensen helpen om zoveel mogelijk zelf te kunnen beslissen in die laatste levensfase.

Binnen onze vrijzinnige gemeenschap kan men bij de huizenvandeMens al terecht voor vragen rond het levenseinde en meer specifiek voor uitleg over de wetgeving rond euthanasie en patiëntrechten, hoe je de verschillende wilsverklaringen kan invullen en waaraan je nog meer kan denken om op voorhand te doen. Iedereen is er welkom.

Je kan ook tijdens de kantooruren bellen voor een afspraak via ons LEIFpunt (0468/12.15.15).

Voor meer informatie kan je ook terecht bij LEIF. Hier kan je hun LEIFblad (infobrochure) downloaden. Je kan bovendien een LEIFkaart aanvragen waar al je wilsverklaringen op vermeld staan. Je kan deze ook online bestellen.