In je buurt

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen

Hasselt

Verleent niet-confessionele morele bijstand aan gevangenen. Wat? Niet-gelovige gedetineerden kunnen beroep doen op een moreel consulent. De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen verleent morele bijstand aan alle personen die van hun vrijheid zijn beroofd, zowel betichten, veroordeelden als geïnterneerden. Ook voor de familie van de gedetineerde heeft de veroordeling meestal verstrekkende gevolgen. Daarom kunnen ook zij beroep doen op de Stichting. Maandelijks worden er gespreksgroepen georganiseerd. Dit kadert binnen de door de SMBG vooropgestelde doelen van waardestimulerende activiteiten. Naast deze op regelmatige basis georganiseerde bijeenkomsten worden er eveneens andere sensibiliserende activiteiten, projecten en plechtigheden door de moreel consulent in de gevangenis georganiseerd.