In je buurt

Instelling Morele Dienstverlening Limburg

A. Rodenbachstraat , 18, 3500, Hasselt

Sinds 21 juni 2002 bestaat er een wet betreffende de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.

Voor het beheer der financiële en materiële belangen van de vrijzinnige gemeenschappen en de huizenvandeMens werden publiekrechtelijke Instellingen voor Morele Dienstverlening (IMD) opgericht, één in elke provincie.

Elke Instelling wordt beheerd door een Raad van Bestuur bestaande uit zeven verkozen leden. Voor Limburg zijn dit:

Kindermans Guy  (voorzitter) / Van Russelt Gaetan (secretaris) / Sturbois Marie Laure (raadslid) / Blonden Laurent (raadslid) / Denys Hans (raadslid) / Juvyns Gilbert (raadslid)

Van ambtswege maken deel uit van de Raad van Bestuur: de directeur van de huizenvandeMens Limburg; Joske Dolmans, Administratief Coördinator van de huizenvandeMens Limburg; Gilbert Campsteyn, boekhouder IMD Limburg en Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van de provincie Limburg.

imd.limburg@deMens.nu • T 011 21 06 54